دکتر ادوارد بنفیلد جامعه شناس و استاد،مولف کتاب (شهر شیطان) در سال ۱۹۶۵ متوجه شد

 که افراد موفق کسانی هستندکه چشم انداز زمانی طولانی مدت دارند.

آنان زندگی خود را برای پنج،ده یا بیست سال آینده برنامه ریزی می کنند،خواسته های

 خود را براساس زمان حال و برمبنای اقدامات آینده و پیامد کارهای روزانه خود تعیین می نمایند.

به عنوان مثال در بین طبقه ی مرفه انگلیس،رسم این است که والدین به محض به دنیا آمدن

 فرزندشان او را در دانشگاه آکسفورد و یا کمبریج ثبت نام می کنند و حتی اگر تا هجده

یا بیست سالگی به دانشگاه نرود،آنها درخواست ثبت نام پر می کنند

به گونه ای که گویی ترم بعد به دانشگاه خواهد رفت.

آینده ی فرزند خود را تضمین کنید

این نمونه ای از چشم انداز بلند مدت است.در آمریکا بسیاری از والدین حساب

پس انداز کالج برای فرزندان خود افتتاح می کنند.

سپس سالانه به حساب مبلغی را واریز می نمایند تا تضمین کنند فرزندانشان

آینده ی تضمین شده ای دارند.

منبع یک

دانلود فایل pdf این مقاله
برچسب ها