رشته های دانشگاهی

معرفی رشته های دانشگاهی (شماره ی دو)
رشته ی مدیریت کسب و کارهای کوچک دوره ی کارشناسی مدیریت کسب و کارهای کوچک یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای راه اندازی کسب ...
بیشتر بخوانید
آشنایی با رشته های دانشگاهی (شماره ی یک)
این شماره:روانشناسی روانشناسی چیست؟ روانشناسی از دو کلمه ی روان (Psyche) و شناخت (Logos) ترکیب شده است. پس در اصل روانشناسی به عنوان مطالعه ی ذهن تعریف شده است. اما این تعریف مورد قبول بسیاری از روانشناسان امروز نیست. ...
بیشتر بخوانید