موفقیت در مطالعه

افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (شماره ی ۱۰)
مطالعه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ی گروهی و تاثیر آن بر تمرکز مهم­ ترین نکته­ ی مطالعه،دانش افزایی است که هیچ گاه نباید از این هدف فاصله بگیریم در عین حال عامل ایجاد کننده­ ی محدودیت،زمان است و گرنه چه چیزی لذت بخش ...
بیشتر بخوانید
تمرکز در هنگام مطالعه (شماره ی ۹)
تاثیر مثبت گرایی در مطالعه مثبت گرایی به معنای داشتن نگرش ها،افکار و رفتار و اعمالی خوش بینانه در زندگی است. از نظر روانشناسی مثبت گرایی اندیشه (ذهن) به مثبت گرایی در اعمال (رفتار) نیز منجر می گردد. در ...
بیشتر بخوانید
تمرکز در هنگام مطالعه (شماره ی هشت )
عنوان این شماره:تاخیر در مطالعه،ممنوع. مشکل اصلی عدم ارزش گذاری زمان از سوی بعضی افراد است. زمان کاملا ارزشمند است اما تفاوت زمانی حاصل خواهد شد که افراد این ارزش را متفاوت در نظر می گیرند.شخصی به زمان ارزش ...
بیشتر بخوانید
افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (شماره ی هفت)
این عنوان :تاثیر صبر بر تمرکز در مطالعه فرض می کنم شرایط ذکر شده در شماره های قبلی را دارا هستید و به سطوح قابل قبولی از تمرکز دست یافته اید.حال مسئله ی صبوری را برایتان شرح خواهم داد.
بیشتر بخوانید
افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (شماره شش)
عنوان این شماره:ساعت مطالعه و تاثیر آن بر تمرکز در مطالعه تا به حال مطالعه در چه ساعاتی از روز را امتحان کرده اید؟ در چه شرایط زمانی عملکرد بهتری داشته اید؟ طبیعتا شما پاسخ این سوالات را می ...
بیشتر بخوانید
افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (شماره ی پنج)
عنوان این شماره:محیط و شرایط استاندارد مطالعه از جمله مواردی که تمرکز شما را در هنگام مطالعه بالا می برد،محیا بودن شرایط مناسب فیزیکی برای مطالعه است.مثل آرامش موجود در مکان مطالعه و حس لذت بخش بودن مطالعه در ...
بیشتر بخوانید
افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (شماره چهار)
همانطور که در شماره های قبلی اشاره کردیم،اصلی ترین عامل برای موفقیت در مطالعه،تمرکز است.باز هم اشاره می کنیم که بزرگترین چالش در مطالعه هم همین تمرکز است. در شماره های قبلی به عوامل زیر پرداختیم: ۱-حذف کردن حواشی ...
بیشتر بخوانید
افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (شماره سه)
همانطور که در شماره های قبلی اشاره کردیم،اصلی ترین عامل برای موفقیت در مطالعه،تمرکز است. باز هم اشاره می کنیم که بزرگترین چالش در مطالعه هم همین تمرکز است.در دو شماره ی قبلی به سه عامل زیر برای افزایش ...
بیشتر بخوانید
افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (شماره ی دو)
همانطور که در شماره ی قبلی اشاره کردیم اصلی ترین عامل برای موفقیت در مطالعه،تمرکز است. باز هم اشاره می کنیم که بزرگترین چالش در مطالعه هم همین تمرکز است.در شماره ی قبلی به دو عامل زیر برای افزایش ...
بیشتر بخوانید