کنکور و هدایت تحصیلی

چگونه یک کنکور موفق را سپری کنیم؟ (شماره ی ۳)
تقسیم کار،ابزار قدرتمند اثر بخشی. ماجرا را با یک مثال ساده آغاز می کنم.اگر شما تصمیم داشته باشید که یک کالباس بزرگ را بخورید آیا این کار را با یک لقمه عملی می سازید یا کالباس را قطعه قطعه ...
بیشتر بخوانید
چگونه یک کنکور موفق را سپری کنیم؟ (شماره ی دو)
در شماره ی قبلی به این عنوان اشاره کردیم: (لطفا دقیقه ی نودی نباشید) در یک کلام باید به سرعت شروع کنید و ادامه دهید و کارها را به لحظات آخر موکول نکنید چرا که فشارهای عصبی بر شما ...
بیشتر بخوانید
چگونه یک کنکور موفق را سپری کنیم؟ (شماره ی یک)
عنوان این شماره:چرا دقیقه ی نودی باشیم. اکثر دبیرستانی ها تازه وقتی دو سال به کنکور باقی مانده یا درست در سال آخر،به یاد درس خواندن می افتند. مدیریت زمان،عامل مهمی در موفقیت همه ی امور (کارها) است. چرا ...
بیشتر بخوانید
چرا کنکور سراسری مهم است؟
برای فهم بهتر این سوال خودتان را یک نوجوان در آستانه ی کنکور فرض کنید و اگر در همین سنین هستید که چه بهتر.یک نوجوان مراحل مختلفی از زندگی را سپری کرده است و تجربه های متفاوتی را در ...
بیشتر بخوانید
اگر می خواهید موفق شوید خنده دار شوید.
از همان روز های اول دبستان فهمیده ایم هیچ چیز مثل خنده ی بقیه به ما دردناک نیست. هیچ کس نمی خواهد سوژه ی خنده ی بقیه باشد. سال ها بعد،هر چند دیگر بچه نیستیم ولی شاید هنوز لکه ...
بیشتر بخوانید