معرفی کتاب

معرفی کتاب:خلاقیت در کسب وکار
نویسندگان این کتاب آرتور گوگاتس و روبن موندجار هستند.این کتاب در حوزه ی کارآفرینی ارائه شده است. کتابی بسیار جالب.این کتاب شما را با چالش هایی در زمینه ی موفق شدن در حوزه های کسب و کار آشنا می ...
بیشتر بخوانید