موفقیت معنوی

تغییر زندگیتان را در طی ۶ مرحله عملی کنید
امید،اصل بنیادین همه ی تغییرات است. مردم تغییر می کنند زیرا امید دارند و اگر مردم امید نداشته باشند،موفق نخواهند کرد. شما مسئول تحولاتی هستید که در زندگیتان ایجاد می کنید. یک خبر خوب! اگر می خواهید زندگی خود ...
بیشتر بخوانید
۱۰ کاری که انسان های موفق و خوشبخت به طرز متفاوتی انجام می دهند.
موفقیت صرفا خوشبختی را تضمین نمی کند. در این مقاله دکتر تراویس بردبری (Travis Bradberry) عادت های منحصر به فرد کسانی را که موفقیت و خوشبختی را به صورت همزمان دارند به اشتراک می گذارد.دستاورد ها به ندرت حس ...
بیشتر بخوانید
راز های یک خانواده ی موفق (شماره ی ۴)
خانواده های موفق،مثبت گرا هستند. تعریف مثبت گرایی مثبت گرایی به معنای داشتن نگرش ها،افکار و رفتار و اعمالی خوش بینانه در زندگی است. از نظر روانشناسی،مثبت گرایی اندیشه (ذهن) به مثبت گرایی در اعمال (رفتار) نیز منجر می ...
بیشتر بخوانید
راز های یک خانواده ی موفق (شماره ی ۳)
برای خود و فرزندانتان ارزش قائل باشید. فرزندان نیازمند حمایت خانواده هستند و خانواده مسئول تامین نیازهای فرزندان تا سنین قانونی است و والدین در همه حال باید حامی فرزندان خود باشند. وظایف والدین در قبال فرزندان برای موفقیت ...
بیشتر بخوانید
همسران هماهنگ،زندگی موفق
برای درک این عنوان تنها کافی است به زندگی نسل های گذشته رجوع کنیم. در گذشته کمتر پیش می آمد در زندگی ها شاهد هارمونی از نظر هماهنگی همسران باشیم.در اکثر خانواده ها مرد ها حرف آخر را می ...
بیشتر بخوانید
متاهلان موفق،مدیران اقتصادی هدفمند.
یکی از ارکان موفقیت در دوران پس از ازدواج (متاهل شدن) مدیریت اقتصادی خانه و خانواده است.در این دوران مسئولیت افراد دو چندان می گردد و به همین دلیل است که باید زوجین در راستای مهارت افزایی به دنبال ...
بیشتر بخوانید
رزق،فراتر از نان و آب.
رزق به معنای بخشش مستمری است که در اوقات معین می رسد و گاه به نصیب و بهره نیز گفته می شود.بعضی نیز گفته اند که رزق به معنای انعام و بخشش مخصوصی است که مطابق مقتضای حال طرف ...
بیشتر بخوانید
راز های یک خانواده ی موفق (شماره ی دو)
در شماره ی قبلی به نقش پدر در یک خانواده ی موفق اشاره کردیم و گفتیم که پدر حافظ حریم خانواده است. پدر مسئول تامین نیازهای اقتصادی و امرار معاش خانواده است اما صرفا پول مهم نیست چرا که… ...
بیشتر بخوانید
محیط زیست خانه ی دوم ما نیست بلکه خانه ی اول است.
چرا این عبارت غلط را که می گوید محیط زیست خانه ی دوم ما است تکرار می کنیم محیط زیست خانه ی دوم ما نیست بلکه خانه ی اول و خانه ی اصلی ما است نه تنها ما بلکه ...
بیشتر بخوانید