موفقیت شخصی

تغییر زندگیتان را در طی ۶ مرحله عملی کنید
امید،اصل بنیادین همه ی تغییرات است. مردم تغییر می کنند زیرا امید دارند و اگر مردم امید نداشته باشند،موفق نخواهند کرد. شما مسئول تحولاتی هستید که در زندگیتان ایجاد می کنید. یک خبر خوب! اگر می خواهید زندگی خود ...
بیشتر بخوانید
۱۰ کاری که انسان های موفق و خوشبخت به طرز متفاوتی انجام می دهند.
موفقیت صرفا خوشبختی را تضمین نمی کند. در این مقاله دکتر تراویس بردبری (Travis Bradberry) عادت های منحصر به فرد کسانی را که موفقیت و خوشبختی را به صورت همزمان دارند به اشتراک می گذارد.دستاورد ها به ندرت حس ...
بیشتر بخوانید
دوازده اصل مهم برای رسیدن به اوج عملکرد
۱-هر چه دانشی که به دنیای کار و زندگی و خانواده وارد می کنید بیشتر باشد،به همان میزان،عزت نفس شما هم بیشتر و عمیق تر می شود.
بیشتر بخوانید
اگر می خواهید موفق شوید خنده دار شوید.
از همان روز های اول دبستان فهمیده ایم هیچ چیز مثل خنده ی بقیه به ما دردناک نیست. هیچ کس نمی خواهد سوژه ی خنده ی بقیه باشد. سال ها بعد،هر چند دیگر بچه نیستیم ولی شاید هنوز لکه ...
بیشتر بخوانید
خبر مرگتان را بازنویسی کنید
تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار شده اید،یک فنجان قهوه تان را نوشیده اید و روزنامه را باز کرده اید تا خبر فوت خودتان را ببینید.این دقیقا همان چیزی است  که در مورد آلفرد نوبل،شیمی دان سوئدی در ...
بیشتر بخوانید