اختلالات روانی

بیماری های روانی
بیماری روانی به گروهی از بیماری‌ ها گفته می‌شود که با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می‌شوند.
بیشتر بخوانید