خردسالان

بچه ها همیشه در حال تمرین خلاقیت هستند.
اشاره ای به کتاب آلیس در سرزمین عجایب: کرم ابریشم پرسید؟تو کی هستی؟ آلیس جواب داد:درست نمی دانم،حداقل امروز صبح که از خواب بیدار شدم چه کسی بودم اما فکر می کنم از آن موقع تا حالا،چند بار عوض ...
بیشتر بخوانید
اهمیت سنین پایه در موفقیت
اصلی ترین نکته در موفقیت،استفاده ی هدفمند و موثر از زمان است. انسان چندین دوره را در زندگی خود سپری می کند،از نوزادی گرفته تا جوانی و ادامه ی داستان. مهندسی موفقیت همواره به این اصل معتقد است که ...
بیشتر بخوانید