بانوان

راهکارهای افزایش موفقیت زنان خانه دار (شماره ی سه)
در شماره ی قبلی به بحث در مورد مدیریت زمان و سحرخیزی پرداختیم. در این شماره به عنوان زیر می پردازیم. تفکر آگاهانه همه ی ادیان،فلسفه ها،متافیزیک ها،روانشناسی ها به یک نکته اشاره کرده اند و آن این است ...
بیشتر بخوانید
راهکارهای افزایش موفقیت زنان خانه دار (شماره ی دو)
این عنوان:سحرخیزی در شماره ی قبلی مهارت های مدیریت زمان هدفمند را به شما آموختیم. در راستای ادامه ی مطلب شماره ی اول،در این شماره به سحرخیزی می پردازیم. سحرخیزی یکی از بزرگترین رازهای افراد موفق است.شاید برایتان این ...
بیشتر بخوانید
راهکارهای افزایش موفقیت زنان خانه دار(شماره یک)
همیشه با سوالات زیادی مبنی بر راهکارهای افزایش موفقیت برای زنان خانه دار مواجه می شوم. لذا تصمیم گرفتم مجموعه مقالاتی را تحت عنوان راهکارهای افزایش موفقیت زنان خانه دار منتشر کنم. البته در ابتدا لازم می دانم اشاره ...
بیشتر بخوانید
اگر می خواهید موفق شوید خنده دار شوید.
از همان روز های اول دبستان فهمیده ایم هیچ چیز مثل خنده ی بقیه به ما دردناک نیست. هیچ کس نمی خواهد سوژه ی خنده ی بقیه باشد. سال ها بعد،هر چند دیگر بچه نیستیم ولی شاید هنوز لکه ...
بیشتر بخوانید