دربندان اعتیاد

مراحل تغییر از دیدگاه نوح بلومنتال
افزایش آگاهی این قسمت مبنای تغییر است که با شناخت رفتارهای فعلی و تشخیص خود اعتیادی هایتان شروع می شود. سپس شما را هدایت می کند تا متوجه تاثیر رفتارتان در خود و اطرافیانتان شوید و این کار شما ...
بیشتر بخوانید
اگر می خواهید موفق شوید خنده دار شوید.
از همان روز های اول دبستان فهمیده ایم هیچ چیز مثل خنده ی بقیه به ما دردناک نیست. هیچ کس نمی خواهد سوژه ی خنده ی بقیه باشد. سال ها بعد،هر چند دیگر بچه نیستیم ولی شاید هنوز لکه ...
بیشتر بخوانید
برای موفق شدن با خروج از دام لذت های مقطعی شروع کنید.
می دانیم که استفاده از کمربند های لاغری هرگز سایز کمرمان را کاهش نمی دهد این را درک کرده ایم که ۳ ساعت تماشا کردن تلویزیون،ما را از اختصاص آن  زمان برای خواندن یک کتاب عالی یا برنامه ی ...
بیشتر بخوانید