کم توانان

تنها کافیست اراده کنی،تو محدود نیستی.
معلولیت محدودیت نیست.انسان زمانی محدود خواهد شد که نتواند از فکرش و قدرت مغزش استفاده کند.یک اتفاق،یک حادثه و یا یک نقص مادرزادی انسان را محدود نمی کند.تنها کافیست اراده کنی،فعل خواستن را صرف کنی و نیروی درونی ات ...
بیشتر بخوانید
اگر می خواهید موفق شوید خنده دار شوید.
از همان روز های اول دبستان فهمیده ایم هیچ چیز مثل خنده ی بقیه به ما دردناک نیست. هیچ کس نمی خواهد سوژه ی خنده ی بقیه باشد. سال ها بعد،هر چند دیگر بچه نیستیم ولی شاید هنوز لکه ...
بیشتر بخوانید