نظریات روان درمانی

تئوری انتخاب
تئوری انتخاب در ارتباط با انتخاب‌ ها و چگونگی و دلایل انجام آن‌هاست. دکتر ویلیام گلاسر روانپزشک آمریکایی این تئوری را بنا نهاده است. تئوری انتخاب تبیین می‌کند که ما به عنوان یک انسان برای دست یافتن به آنچه می‌خواهیم ...
بیشتر بخوانید