آموزش توسعه سیستم و افزایش درآمد

۱۰شیوه ی تفکر برگزیده ی بیلیونر ها از نگاه دونالد ترامپ
۱-به دنبال مسافرت رفتن و استراحت کردن نباشید چرا؟ چون اگر از کار خود لذت نمی برید و به دنبال فرصتی برای فرار از آن هستید در آن کار موفق نمی شوید. من حتی وقتی گلف بازی می کنم ...
بیشتر بخوانید