مدیریت

۱۵ راهکار اعتمادسازی برای رهبران
رهبران چه ویژگی هایی دارند؟ آیا شما رهبری صادق هستید؟ آیا شما در رهبریتان با عدالت و صداقت با مسائل برخورد می کنید؟ آیا شما شنونده ی خوبی هستید؟ آیا شما رهبری قابل اعتماد هستید و به وعده های ...
بیشتر بخوانید
هوش هیجانی در مدیریت
بسیاری از دانشجویان MBA هیچ وقت،برای فروش دوره نمی بینند و نحوه ارائه دادن یا فن بیان به آنها داده نمی شود.با این حال،آنها در زمینه حسابداری صنعتی،شناخت کارایی های تولید و استفاده از روش های مختلف قیمت گذاری ...
بیشتر بخوانید
وارن بافت،از کهنه پرست پیر تا نابغه شدن
اواخر سال های دهه ی ۱۹۹۰،در دوره ی ثروت و موفقیت وارن بافت میلیاردر از سرمایه گذاری روی سهام  شرکت های اینترنتی خودداری کرد.آن زمان در اواخر  ۶۰ سالگی اش بود و سرمایه گذاران همه جا اسم اش را ...
بیشتر بخوانید