آموزگاران

راز های معلمان موفق (شماره ی سه)
در شماره ی قبلی اشاره کردیم که معلمان موفق و قدرتمند،همواره به فکر افزایش دانش خود هستند.در این شماره به عامل زیر اشاره می کنیم. افزایش صمیمیت بین معلمان و دانش آموزان ارتباط قدرتمند معلمان و دانش آموزان از ...
بیشتر بخوانید
راز های معلمان موفق (شماره ی ۲)
این عنوان:معلمان موفق و قدرتمند،همواره به فکر افزایش دانش خود هستند. در شماره ی قبلی به شما عزیزان آموزش دادیم که معلمان موفق عاشق هستند و عشق را به تدریس خود اضافه می کنند.در این شماره به موضوع افزایش ...
بیشتر بخوانید
راز های معلمان موفق (شماره ی یک)
هیچ وقت در امر موفقیت صحبت از یک اصل برای موفقیت نیست و باید به خاطر بسپارید که مجموعه ای از اصول به صورت زنجیره وار موجبات موفقیت را فراهم می کنند که به خصوص در ارتباط معلمان با ...
بیشتر بخوانید
اگر می خواهید موفق شوید خنده دار شوید.
از همان روز های اول دبستان فهمیده ایم هیچ چیز مثل خنده ی بقیه به ما دردناک نیست. هیچ کس نمی خواهد سوژه ی خنده ی بقیه باشد. سال ها بعد،هر چند دیگر بچه نیستیم ولی شاید هنوز لکه ...
بیشتر بخوانید