اراده

رابطه ی اراده و موفقیت
اراده قدرتی مهم در راه موفقیت است. یک اراده ی قوی می تواند احساسات را کنترل کند و آنها را به یک عادت جدید فکر کردن و رفتار کردن هدایت نماید.این عادت جدید می تواند کاری کند که تو ...
بیشتر بخوانید
خداوند خواسته،پس چرا ما نخواهیم
خدای مهربان،خالق بزرگ،آفریننده ی جهان و جهانیان.گستراننده ی نعمت ها و خوبی ها در جهان. خداوند،خوبی های خود را بی دریغ ارزانی کرده است،تنها کافیست که بخواهیم. تنها کافیست که انسان بخواهد و در مسیر خواستن گام بردارد و ...
بیشتر بخوانید
قدرت استمرار (ادامه دادن)
اکثر انسان هایی که روی کره ی زمین زندگی می کنند در اندیشه ی موفقیت هستند شاید در بعد عملی اقدامی نکنند اما حداقل به موفق شدن فکر می کنند. در اینجا می خواهیم شما را با یکی از ...
بیشتر بخوانید
داستان زندگی مردی که واقعا عاشق بود،عاشق رسیدن به اهدافش.
مردی که در سال ۱۸۰۹ در آمریکا متولد شد و در سال ۱۸۳۱ و به عبارتی در ۲۲ سالگی در تجارت ورشکسته گشت.او در سال ۱۸۳۲ و در ۲۳ سالگی از ایالت خود کاندیدای مجلس شد و رای نیاورد.یک ...
بیشتر بخوانید