جمعه

انرژی مکمل هفته ی جاری (شماره ی ۳)
دو هفته از منتشر شدن انرژی مکمل هفته ی جاری گذشت و این شماره ی سومه. ما که تصمیم گرفتیم از مرزهای موفقیت عبور کنیم باید توقف ناپذیر باشیم. باید حقایق و قوانین مسیر موفقیت را بپذیریم.بزرگترین نکته ی ...
بیشتر بخوانید
انرژی مکمل هفته ی جاری (شماره ی دو)
سلام دوست قدرتمند من. حس خوب میدونی یعنی چی؟ بدن استوار،سر بالا،همراه با آرامش،یک پیمانه انرژی مثبت همراه با عشق به مقدار لازم اینم یک حس خوب و شیرین. دقیقا حس خوب به همین سادگی خلق میشه.چرا توهم می ...
بیشتر بخوانید