رئیس جمهور

داستان زندگی مردی که واقعا عاشق بود،عاشق رسیدن به اهدافش.
مردی که در سال ۱۸۰۹ در آمریکا متولد شد و در سال ۱۸۳۱ و به عبارتی در ۲۲ سالگی در تجارت ورشکسته گشت.او در سال ۱۸۳۲ و در ۲۳ سالگی از ایالت خود کاندیدای مجلس شد و رای نیاورد.یک ...
بیشتر بخوانید