سایت روانشناسی

راز های یک خانواده ی موفق (شماره ی ۴)
خانواده های موفق،مثبت گرا هستند. تعریف مثبت گرایی مثبت گرایی به معنای داشتن نگرش ها،افکار و رفتار و اعمالی خوش بینانه در زندگی است. از نظر روانشناسی،مثبت گرایی اندیشه (ذهن) به مثبت گرایی در اعمال (رفتار) نیز منجر می ...
بیشتر بخوانید
راز های یک خانواده ی موفق (شماره ی ۳)
برای خود و فرزندانتان ارزش قائل باشید. فرزندان نیازمند حمایت خانواده هستند و خانواده مسئول تامین نیازهای فرزندان تا سنین قانونی است و والدین در همه حال باید حامی فرزندان خود باشند. وظایف والدین در قبال فرزندان برای موفقیت ...
بیشتر بخوانید
همسران هماهنگ،زندگی موفق
برای درک این عنوان تنها کافی است به زندگی نسل های گذشته رجوع کنیم. در گذشته کمتر پیش می آمد در زندگی ها شاهد هارمونی از نظر هماهنگی همسران باشیم.در اکثر خانواده ها مرد ها حرف آخر را می ...
بیشتر بخوانید
راز های معلمان موفق (شماره ی سه)
در شماره ی قبلی اشاره کردیم که معلمان موفق و قدرتمند،همواره به فکر افزایش دانش خود هستند.در این شماره به عامل زیر اشاره می کنیم. افزایش صمیمیت بین معلمان و دانش آموزان ارتباط قدرتمند معلمان و دانش آموزان از ...
بیشتر بخوانید
چرا به روانشناس مراجعه نمی کنید؟
طرز فکر اشتباهی که در جامعه وجود داشته است و رفته رفته در مسیر بهبود است این است که،انسان هایی که افسردگی را انتخاب کرده اند،افرادی که با اختلالات روانی دست و پنجه نرم می کنند،افرادی که در مسائل ...
بیشتر بخوانید
راز های یک خانواده ی موفق (شماره ی دو)
در شماره ی قبلی به نقش پدر در یک خانواده ی موفق اشاره کردیم و گفتیم که پدر حافظ حریم خانواده است. پدر مسئول تامین نیازهای اقتصادی و امرار معاش خانواده است اما صرفا پول مهم نیست چرا که… ...
بیشتر بخوانید
در دام منفی نگران اسیر نشو.
با اکثر جوانان که گفتگو می کنیم از یک مسئله نگران هستند و می گویند: چرا منفی نگری در حال گسترش است؟ بیایید مسئله را از جنبه ای دیگر بررسی کنیم،این جوانان از چندین دوره ی سنی مثل دوره ...
بیشتر بخوانید
در اجتماع محترم باشید.
زندگی تنها در بعد انفرادی شما رخ نمی دهد بلکه زندگی در قالب جامعه و زندگی جمعی معنا پیدا می کند.از این رو باید در جامعه بر مبنای اخلاق مداری زندگی کنیم. رفتار با خانواده،همسایگان،آشنایان و حتی رفتار با ...
بیشتر بخوانید
راز های معلمان موفق (شماره ی ۲)
این عنوان:معلمان موفق و قدرتمند،همواره به فکر افزایش دانش خود هستند. در شماره ی قبلی به شما عزیزان آموزش دادیم که معلمان موفق عاشق هستند و عشق را به تدریس خود اضافه می کنند.در این شماره به موضوع افزایش ...
بیشتر بخوانید