24 ساعت

افزایش تمرکز در هنگام مطالعه (شماره شش)
عنوان این شماره:ساعت مطالعه و تاثیر آن بر تمرکز در مطالعه تا به حال مطالعه در چه ساعاتی از روز را امتحان کرده اید؟ در چه شرایط زمانی عملکرد بهتری داشته اید؟ طبیعتا شما پاسخ این سوالات را می ...
بیشتر بخوانید