success

افراد موفق تسلیم نشدند
با مطالعه ی شرح حال بزرگان و افراد مشهور در بسیاری از موارد همانگونه که آنان در مقابله با پیچ و خم های زندگی شان عمل کردند می توانیم بیاموزیم در برابر حوادث زندگی چگونه بازتابی از خود نشان ...
بیشتر بخوانید
برنامه ریزی لازمه ی موفقیت است.
شما با اهدافتان به خوبی آشنا هستید اما آیا صرفا هدف داشتن برای موفقیت کافیست؟ نه،شما به یک برنامه ریزی دقیق نیازمندید تا ضمن اینکه از اشتباهات و سردرگمی ها جلوگیری می کنید نقاط ضعف و قوت خود را ...
بیشتر بخوانید
انسان هایی که بخت کمی برای موفقیت داشتند ولی…
(لازم به ذکر است که منظور از مجله ی موفقیت (success magazine) مجله ای است که در ایالات متحده ی آمریکا چاپ می شود.)
بیشتر بخوانید